Küçük ve orta ölçekli şirketler (KOBİ), ülkenin ekonomik ve sosyal olarak kalkınmasının temel taşlarıdır. Esnek üretim yapıları ve yeni iş alanları açılmasına katkıda bulunmalarıyla piyasa koşullarına hızla uyum gösterirler. Türkiye ekonomisine yüzde 56 katma değer sağlamalarına rağmen finansman olanaklarından maalesef etkin bir şekilde faydalanamazlar. Ticaret zinciri yaratamamalarından kaynaklı bu durum, KOBİ’ler için ciddi bir sıkıntı yaratır.

Ticaret Zinciri Finansman Sistemi ise tam da bu noktada devreye giriyor ve KOBİ’lerin maliyetlerini düşürerek nakit akışlarını düzenlemeyi amaçlıyor. Finansal Kurumlar Birliği nezdinde faktoring sektörü tarafından geliştirilen Ticaret Zinciri Finansman Sistemi, hızlı ve düşük maliyetli bir finansman hizmeti vadediyor.

Sistem nasıl işliyor?
Finansman olanaklarından tüm KOBİ’lerin faydalanabilmesi için ortaya çıkarılan bu dijital platformun kullanımı da oldukça kolay. KOBİ’leri finansman şirketleri ile tek bir platform üzerinde buluşturan Ticaret Zinciri Finansman Sistemi’nde süreç şu şekilde ilerliyor: Alıcı veya satıcılar öncelikle sisteme faturalarını giriyor. Ardından satıcı, ihtiyacı olan faturayı sistemden seçiyor ve finansman şirketine talepte bulunuyor. Finansmanı büyük alıcıya göre fiyatlayan finansman şirketi de daha az riskli göreceği şekilde kredilendirme yapıyor. Böylelikle alıcı, borçlarını tek merkezde toplayarak yönetebiliyor. Bu şekilde finansman ile ilgili tüm süreçlerini dijital ortamda yapan KOBİ’ler arasında rekabet gücünün de artırılması hedefleniyor.

KOBİ’ler için avantajları
Öz kaynakları yetersiz olduğu için ihtiyaç duyduğu krediye ulaşamayan KOBİ’ler, çoğunlukla yüksek faizli finansmana mecbur kalıyor, çünkü ülkemizdeki finans kuruluşlarının neredeyse tamamı, kredi verecekleri şirketin teminatının güçlü olmasını bekliyor. Bu sebeple zorda kalan KOBİ’ler, sağlam teminat almak zorunda kalıyor. İşte tam da bu noktada KOBİ’ler, Ticaret Zinciri Finansman Sistemi ile bu zorunluluktan kurtuluyor. Yani uygun fiyatlarla finansman şirketleri ile anlaşacaklarından maliyetleri de aynı oranda düşüyor. Aynı zamanda teminat yaratmak zorunda da kalmıyorlar. Aktiflerindeki en iyi kalem olan ticari alacaklarını, finansmana çevirerek öz kaynak gibi kullanabiliyorlar. Ticaret Zinciri Finansman Sistemi’nin KOBİ’lere sağladığı bir diğer avantaj ise garanti ve tahsilat hizmeti. Erken finansman tercih etmeyen ama ticaretinin güvende olduğunu bilmek isteyen KOBİ’ler, bu dijital sistem üzerinden garanti ve tahsilat hizmetini sağlayabiliyorlar.

Ülke ekonomisine katkısı
Ülkemizde yapılan faktoring işlemlerinin Ticaret Zinciri Finansman Sistemi vasıtasıyla dijitale aktarılmasının, ekonomik çarkların düzgün işlemesine yardımcı olması hedefleniyor. Bu sistemin enflasyonla topyekûn mücadele için önemli bir adım sayılmasının yanı sıra ürünlerin maliyet ve fiyatlarında düşme yaratması bekleniyor. Çünkü bu platform sayesinde piyasa güçlerinin, kendi içinde efektif olmadan uyguladığı vade farklarının finans piyasanın oranlarına yaklaşması düşünülüyor. Aynı zamanda sistem içindeki finansörler, bu sistemde aldıkları teyitleri, kendilerine kaynak yaratmak için iç ve dış finansörlere teminat olarak sunabileceklerinden ülkeye daha ucuz finansman kaynağı da sağlayabilecekler.
Ticaret Zinciri Finansman Sistemi’nin bir diğer avantajı ise kayıt içi olmaya teşvik etmesi denilebilir. Üstelik bunun yanı sıra sistemdeki likidite zincirindeki kopmalardan yaşanan ardıl ekonomik etkileri de sınırlaması mümkün. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda ticaret zincirini takip etmek, bu zincirden anlamlı raporlar ve istatistikler üretmek, piyasadaki tüm güçlerin karar verme mekanizmalarını destekleyeceğini söyleyebiliriz.