Faktoring, farklı fonksiyonlarıyla pek çok firmanın ihtiyacına göre çözümler sunar. Örneğin tedarikçi finansmanı ürününü tercih eden firmalar yapılan sözleşme çerçevesinde satılan malları alıcı firmaya iletir, faturaları ise faktoring şirketine temlik eder. Alıcı firmalar da satın alınan mallara ait fatura ve ödeme vadelerini faktoring şirketine teyit eder. Bu işlemin ardından faktoring şirketi tedarikçi firmaya uygun faiz ve komisyon ile gerekli finansmanı sağlar; alıcı firmalar da ödemelerini faktoring şirketine gerçekleştirir. Böylece tedarikçi ve alıcı firma arasında iş süreçlerinde karşılaşılabilecek riskler ortadan kaldırılmış olur.

Bu yazımızda tedarikçi finansmanın tedarikçi firma ve alıcı firma için avantajlarını inceleyeceğiz.

Tedarikçi finansmanı sayesinde tedarikçi firmalar;

  • Ticari alacaklarından fon kaynağı sağladığı için yabancı kaynaklara ihtiyaç duymaz.
  • Uygun maliyetlerle finansman kullanma şansına sahip olur.
  • Bütçesini ve nakit akışını daha rahat planlar.
  • Satış vadelerini uzatabildiği için satış hacmini artırır.

Tedarikçi finansmanı sayesinde alıcı firmalar;

  • Satın aldığı mal veya hizmetin zamanında teslim edilememe riskini bertaraf eder.
  • Vadesinden önce ödeme yapma baskısından kurtulur.
  • Tüm tedarikçilere tek elden, aynı anda, daha hızlı ve esnek kredi tahsis eder.
  • Operasyonel iş yükü azaldığı için birçok tedarikçinin ödemesini vadesinde ayrı ayrı ödeme yapmak yerine tüm ödemelerini faktoring şirketine yapar.
  • Tüm tedarikçilerin faktoring hesaplarını online ortamda gözlemleyip yönetir.

Faktoringin tedarikçi finansmanından faydalanmak için web sitemizi ziyaret edebilir, Hızlı Başvur ile başvurunuzu yapabilirsiniz.