Faktoring sürecinin işleyişini sizler için listeledik!

Başvur

Faktoring sürecini başlatmak isteyen müşteri, faktoring garantisi veya finansman hizmetlerinden herhangi birini ya da tümünü almak için gerekli bilgi ve belgeleriyle faktoring şirketine başvurur.

http://gph.is/2sGTosM

Teklif Al
Başvuru ardından; müşterinin iş akışı ve beklentilerine uygun çalışma koşullarını belirleyen faktöring şirketi, müşteriye teklif sunar.

http://gph.is/2deff8R

Sözleşme

Müşterinin teklifi kabul etmesiyle faktoring sözleşmesi imzalanır ve faktoring şirketi hizmet vermeye başlar.

http://gph.is/2ajpcPC

Tahsilat ve Finansman
Faktoring şirketi, alacaklara istinaden müşterisine finansman hizmeti verir ve tahsilatını takip eder.

http://gph.is/1cJKNNq

Risk Takibi

Eğer alacak ödenmez ise riskin faktoring şirketi tarafından üstlenildiği durumlarda, sözleşmeyle anlaşılan tutarda ödemeyi faktoring garantisi kapsamında faktoring şirketi yapar.

http://gph.is/16CXEJj

Hizmet Kapsama Alanı

Hem yurt içi hem de yurt dışı ticaretten doğan alacaklar için faktoring işlemleri yapılabilir.

http://gph.is/19DEl7T