İhracat faktoringi; ihracatçının fatura tutarı üzerinden ödeyeceği belli bir ücret karşılığında, ihracat faturalarından doğan alacaklarını, faktoring şirketi aracılığı ile garanti altına aldığı finansal bir hizmettir.

Gerekli İlk Adımlar ve Belgeler
İhracat yaptığınız alıcı ile ilgili limit oluşturulması amacıyla satıcı ve alıcı bilgi formları doldurularak faktoring şirketine iletilir.
Faktoring şirketinin kullandığı muhabirler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen alıcı limitleri, yaklaşık 15 gün içerisinde size bildirilir.
Fon Kullanmak İstediğinizde
İhracatçı firmanın mali verileri temin edilerek kredi limiti tesis edilir ve çalışma koşulları belirlenir.
Sözleşme İmzalanması
Muhabirden gelen limit çerçevesinde uygulanacak garanti komisyonu ve alınacak ise fonlama ile ilgili fiyat teklifi yapılır ve sözleşme imzalanır. Limit tesis edilen alıcılar için LOB (Limit Onay Bildirimi) gönderimi yapılır.
Yükleme Yapılması
Faktoringe tabi alıcılarınıza yapacağınız yüklemelere ait evraklara sticker (muhabir bilgileri) uygulanmak suretiyle temlik ettiğiniz faturaların birer kopyasını faktoring şirketine gönderirsiniz.
Ön Ödeme Yapılması
Daha önceden finansman limitiniz oluşturulmuş ise faktoring şirketine temlik ettiğiniz faturalarınızın %80’i talep ettiğiniz banka hesabına transfer edilir.
Bakiye Ödemesi
Mal bedelleri fatura vadelerinde alıcılar tarafından ödendiğinde daha önce ödenen ön ödemelerle masraf + faiz + komisyon ve diğer kesintiler yapılarak bakiye Türk Ekonomi Bankası nezdindeki hesabınıza transfer edilir.
Garanti Ödemesi
Yurt dışındaki alıcının iflas etmesi, ödeme güçlüğüne düşmesi veya sebepsiz yere ödememesi durumlarında, bir reklamasyon ve/veya uyuşmazlık olmaması halinde, daha önce alınan garanti limiti dâhilinde fatura vadesinden itibaren 90 gün sonra fatura tutarının tamamı muhabir tarafından ödenir.
Kaynak: http://www.tebfaktoring.com.tr/hizmetlerimiz/ihracat-islemleri/