Düzenli Nakit Akışı Sağlar
Faktoring hizmetleri, alacakların ödenmeme riskini üstlenerek, tahsilat işlemlerini takip eder, alacakları vadesinden önce nakde dönüştürür. Böylelikle düzenli nakit akışı sağlar.


Garantili Hizmet Sunar
Faktoring hizmetlerinde alacak garantisi avantajı vardır. Alıcı firmanın finansal sebeplerden dolayı ödememe riskini üstlenen faktoring şirketi, satıcı firmanın vadeli satışı ile orantılı geliştirilen limit dâhilindeki alacaklarını garanti altına alır.

Tahsilat İşlemleriyle Uğraştırmaz
Faktoring sözleşmesi sonrası satıcı firmaların alacakları faktoring şirketinin alacağı haline gelir. Tahsilatı faktoring şirketi takip ederken satıcı da hem bu işle uğraşmaz hem de sürdürülebilir büyüme elde eder.