Mal ve hizmet satışından doğan kısa vadeli faturaya dayalı alacakların, faktoring şirketlerine devredilmesi yoluyla kullanılan bir finansal ürün olan faktoring, yurtiçinde olduğu gibi, yurt dışı alım satımlarda da kullanılabiliyor.

Genellikle muhabir faktor ağı yardımıyla, iki faktorce verilen bu hizmetten yararlanan şirketler yurtdışında değişen piyasa ve rekabet koşullarına daha kolay uyum sağlayabiliyor. Şirketler ayrıca kaynakları daha verimli kullanıp, maliyetlerini azaltma ve pazar paylarını artırma imkanına sahip oluyor.

Alıcı ile satıcının ayrı ülkelerde olduğu, yani uluslararası ticaretin söz konusu olduğu bu durumlarda, hem alıcı hem de satıcıya önemli avantajlar sağlayan yurtdışı faktoringin aşamalarını sizler için özetledik.

YURTDIŞI FAKTORİNGİN AŞAMALARI

  • Alıcı, siparişini satıcıya bildirir.
  • Satıcı alıcı ile ilgili bilgileri faktoring şirketine bildirir. Faktoring şirketi ise söz konusu bilgileri ilgili ülkedeki muhabirine aktarır.
  • Muhabir faktör alıcının kredibilitesi ile ilgili limit ve şartları belirleyerek, faktoring şirketine bildirir.
  • Faktoring şirketi, muhabirinden aldığı bilgileri ve kendi çalışma şartlarını satıcıya sunar.
  • Satıcının şartları kabulünü takiben faktoring şirketi ile satıcı arasında faktoring anlaşması imzalanır.
  • Satıcı ve alıcı bir satış sözleşmesi imzaladıktan sonra satıcı, malları ile ilgili faturayı alıcıya gönderir. Satıcı, faturanın bir kopyasını da faktoring şirketine gönderir.
  • Faktoring şirketi, satıcıya anlaşılan orana uygun şekilde ön ödeme yapar.
  • Vade tarihi geldiğinde muhabir faktör, fatura meblağını alıcıdan tahsil eder.
  • Muhabir faktör tahsil ettiği tutarı Faktoring şirketine gönderir.
  • Faktoring şirketi fatura bakiyesini satıcıya öder.